Dotacje Unijne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. Nowe innowacyjne usługi w firmie Beata Agnieszka Pachucka mająca na celu wprowadzenie do oferty firmy nowych usług: możliwości leczenia endodontycznego z wykorzystaniem mikroskopu, opracowanie kanałów silnikiem endodontycznym, wdrożenie usługi uzupełniania kanału korzenia zęba ciekłą gutaperką, usługę piaskowania z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia oraz utworzenie jednego miejsca pracy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie o 1 pełny etat.